MEDYCYNA SĄDOWA

Śląskie Centrum Medycyny Sądowej w Bytomiu przedstawia ofertę na świadczenie usług w zakresie medycyny sądowej. Oferta niniejsza skierowana jest do powszechnych jednostek prokuratury, sądów, jednostek policji i podmiotów prywatnych.

Oferta obejmuje kompleksowy zakres usług w obrębie sądowo-lekarskich badań sekcyjnych wraz z diagnostyką histopatologiczną oraz szeroki zakres opiniowania medyczno-sądowego w sprawach karnych oraz cywilnych; w szczególności oferujemy:

SEKCJE ZWŁOK

✓ sądowo-lekarskie oględziny i sekcje zwłok,

✓ badania histopatologiczne wycinków tkankowych ze zwłok,

✓ kompleksowe opinie na postawie ustaleń sekcyjnych oraz akt sprawy w zakresie ustaleń przyczyny i mechanizmu zgonu,

✓ opinie o charakterze rekonstrukcyjnym,

OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE W SPRAWACH KARNYCH

✓ konsultacje i porady medyczno-sądowe w zakresie prowadzonych spraw karnych,

✓ ustalenie charakteru/rodzaju obrażeń ciała,

✓ wypowiedzenie się co do okoliczności zdarzenia i jego przebiegu,

✓ identyfikacja narzędzia, określenie mechanizmu powstania obrażeń,

✓ kwalifikacja prawna obrażeń ciała,

✓ ustalanie czasu, przyczyny i mechanizmu zgonu,

✓ ocena związku przyczynowo – skutkowego,

✓ kompleksowe, wielospecjalistyczne opiniowanie w sprawach oceny postępowania lekarskiego (z podejrzenia błędu medycznego),

✓ opiniowanie dot. ustalenia okoliczności i przebiegu zdarzeń komunikacyjnych – z możliwością wydania opinii zespołowych interdyscyplinarnych,

✓ ocena zdolności osób do udziału w czynnościach procesowych,

✓ obdukcje sądowo-lekarskie na zlecenie osób prywatnych i organów ścigania.

OPINIOWANIE SĄDOWO-LEKARSKIE W SPRAWACH CYWILNYCH

✓ konsultacje i porady medyczno-sądowe w zakresie prowadzonych spraw cywilnych,

✓ zespołowe opiniowanie na podstawie akt sprawy i badania osób poszkodowanych w zakresie oceny stopnia uczerbku na zdrowiu, ujemnych następstw zdrowotnych zdarzeń wywołujących szkodę (sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie),

✓ ocena przyczyn i skutków wypadków przy pracy,

✓ ocena związku przyczynowo – skutkowego,

✓ kompleksowe, wielospecjalistyczne opiniowanie w sprawach oceny postępowania lekarskiego.

ZAPEWNIAMY:

✓ wysoki profesjonalizm wykonywanych usług,

✓ merytoryczność i obiektywizm sporządzanych opinii,

✓ specjaliści w zakresie medycyny sądowej posiadają stopnie naukowe i ponad 20-letnie doświadczenie opiniodawcze dla organów procesowych całego kraju,

✓ w zależności od indywidualnych potrzeb i charakteru sprawy istnieje możliwość poszerzenia zespołu konsultacyjno-opiniującego o specjalistów z różnych dyscyplin klinicznych np. chorób wewnętrznych, kardiologii, ortopedii i traumatologii, neurologii, ginekologii i położnictwa, itd.,

✓ konkurencyjne warunki świadczenia usług.

✓ istnieje możliwość indywidualnych uzgodnień dotyczących terminów oraz kosztów realizowanych zleceń,

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z  naszą ofertą prosimy o kontakt pod numerem telefonu 665 100 353 lub o korespondencję elektroniczną na adres e-mail:

sekretariat@scms.com.pl