SCMS

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY SĄDOWEJ

SCMS – jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, działającego na podstawie ustaw o działalności leczniczej i prawach  pacjenta*. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń,  jest zespół budynków  położonych w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 103. W skład  jednostki organizacyjnej „Śląskie Centrum Medycyny Sądowej” wchodzi  Zakład Patomorfologii składający się  z:

Prosektorium

Pracowni  histopatologicznej

Gabinet Biopsji Cienkoigłowej

Posiadamy nowoczesne zaplecze, zaprojektowane zgodnie ze światowymi trendami, w którym pojawiają się unikalne rozwiązania technologiczne oraz nowoczesny sprzęt.

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

Oferujemy pełną gamę badań histopatologicznych i cytologicznych:

Histopatologiczne w pełnym zakresie, w tym badania śródoperacyjne (introwe) i badania immunohistochemiczne

Cytologiczne z materiału dostarczonego – cytologia ginekologiczna, materiał z biopsji

Cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG.

Możliwość uzyskania wyniku w dniu badania.

Badania autopsyjne (z możliwością transportu zwłok do naszego zakładu)

Pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U poz. 217 z 2013 r. z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie. Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzecznikiu Praw Pacjenta (Dz. U 2009 r. Nr 52, poz. 417 z póź. zm.)

Posiadane certyfikaty