SCMS

ŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCYNY SĄDOWEJ

SCMS – jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, działającego na podstawie ustaw o działalności leczniczej i prawach  pacjenta*. Siedzibą i miejscem udzielania świadczeń,  jest zespół budynków  położonych w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 103. W skład  jednostki organizacyjnej „Śląskie Centrum Medycyny Sądowej” wchodzi  Zakład Patomorfologii składający się  z:

Prosektorium

Pracowni  histopatologicznej

Gabinet Biopsji Cienkoigłowej

Posiadamy nowoczesne zaplecze, zaprojektowane zgodnie ze światowymi trendami, w którym pojawiają się unikalne rozwiązania technologiczne oraz nowoczesny sprzęt.

ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ

Oferujemy pełną gamę badań histopatologicznych i cytologicznych:

Histopatologiczne w pełnym zakresie, w tym badania śródoperacyjne (introwe) i badania immunohistochemiczne

Cytologiczne z materiału dostarczonego – cytologia ginekologiczna, materiał z biopsji

Cytologiczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG.

Możliwość uzyskania wyniku w dniu badania.

Badania autopsyjne (z możliwością transportu zwłok do naszego zakładu)

Pełny zakres badań w dziedzinie medycyny sądowej

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U poz. 217 z 2013 r. z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie. Ustawa z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzecznikiu Praw Pacjenta (Dz. U 2009 r. Nr 52, poz. 417 z póź. zm.)

Posiadane certyfikaty

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.scms.com.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów odwiedzających naszą stronę internetową dostępną pod adresem internetowym: www.scms.com.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

3. Administratorem strony, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bożena Walicka-Górczak: +48 665 100 353, poczta elektroniczna: laboratorium@scms.com.pl, zwana dalej Administratorem.

4. Administrator oświadcza, że strona nie zawiera mechanizmów umożliwiających pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Polityka Cookies

Administrator www.scms.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny informacji zawartych w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator nie wykorzystuje plików Cookies.

Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego www.scms.com.pl organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jednakże w sytuacji, gdy dane takie w sposób świadomy i celowy oraz zautomatyzowany, nie są pobierane - nie będzie to możliwe.

2. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta i budowa serwisu www.scms.com.pl może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować odwiedzających stronę www.scms.com.pl w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie www.scms.com.pl wraz ze stosownym komunikatem.
4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.scms.com.pl. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI www.scms.com.pl

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów odwiedzających naszą stronę internetową dostępną pod adresem internetowym: www.scms.com.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies.

2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

3. Administratorem strony, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bożena Walicka-Górczak: +48 665 100 353, poczta elektroniczna: laboratorium@scms.com.pl, zwana dalej Administratorem.

4. Administrator oświadcza, że strona nie zawiera mechanizmów umożliwiających pobieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm).

Polityka Cookies

Administrator www.scms.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny informacji zawartych w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator nie wykorzystuje plików Cookies.

Prawa i obowiązki Administratora i użytkowników

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących użytkowników serwisu internetowego www.scms.com.pl organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jednakże w sytuacji, gdy dane takie w sposób świadomy i celowy oraz zautomatyzowany, nie są pobierane - nie będzie to możliwe.

2. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Oferta i budowa serwisu www.scms.com.pl może w przyszłości ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować odwiedzających stronę www.scms.com.pl w sposób widoczny i zrozumiały. Nowe wersje Polityki Prywatności będą umieszczane na stronie www.scms.com.pl wraz ze stosownym komunikatem.
4. Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.scms.com.pl. Ewentualne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.